Prečo sociálna demokracia?

Sociálne aspekty života občanov sú základom zdravia spoločnosti  –  výsledkom morálnej a ekonomickej vyspelosti národa. 

Úlohou demokracie je súlad spolunažívania a obhajovanie etických, morálnych a principiálnych záujmov ľudu a ich občianskych práv zakotvených v ústave.

Existencionálne východiská pre život či možnosti jednotlivca

Sociálne hľadiská demokracie riešia celospoločenské otázky a problémy a to predovšetkým odstránenie hmotnej a sociálnej biedy ako aj zdravie a vzdelanie obyvateľstva a ďalšie.

Sociálnymi aspektami sú existencionálne východiská pre život či možnosti jednotlivca realizovania sa v spoločnosti. 

Všestranné zaistenie jednotlivca v spoločnosti

Úlohou sociálnej demokracia je predovšetkým všestranné zaistenie jednotlivca v spoločnosti a poskytnutie mu sociálnych istôt a starostlivosti.

zvrchovaný, demokratický a právny štát

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.