Kontakt

redemokracia.sk
– reakcia občianskej iniciatívy

REdemokracia je občianska iniciatíva na podporu demokratického myslenia a demokratických princípov.

hlas občana

Cieľom občianskej iniciatívy redemokracia.sk je edukácia o demokracii, fungovaní štátneho zriadenia, práv a ochrane občana ako aj inciovanie aktualizácie formy demokracie do kontextu modernej spoločnosti s využitím komunikačno-interaktívnych technológií a médií.

Výsledkom – otvorená a transparentná forma vlády – vlády volených odborníkov.