Index demokracie

Čo je index demokracie?

Index demokracie je index, ktorý meria mieru demokracie v 167 krajinách sveta. Index demokracie je vydávaný časopisom The Economist od roku 2006, s ktualizáciou takmer každý rok.

Index demokracie rozlišuje režimy štátov podľa miery demokracie na:

  • úplné demokracie,
  • neúplné demokracie,
  • hybridné režimy (miešanie autokracie a demokracie),
  • autoritárske režimy.

Čo vyjadruje index?

Index vyjadruje vývoj čísla v čase.
Index ukazuje zmenu čísla od jedného časového okamihu k ďalšiemu časového okamihu. 

Referenčná hodnota indexu, zvyčajne stanovenú na 100, sa môže vzťahovať napr. na daný rok – bázický rok.