Slovník demokracie

Demokracia –  v zmysle štátneho zriadenia

Demokracia (z gr. démos – ľud a kratiá – vláda) je forma vlády ľudu, ktorú volí ľud a ktorému sa priamo i nepriamo zodpovedá; demokracia neznamená vládu vyvolenej či manipulatívne získanej skupiny ľudu a ich elitárskych záujmov.

__redemokracia_co_je_demokracia_

1972 – Pyramída

„Štátna forma, pri ktorej vláda a zákonodarstvo vyplýva z moci ľudu. Pojem vznikol v starovekom Grécku na označenie politického zriadenia, tamojších mestských ...

“… História idey demokracie je poznamenaná nielen konfliktnými interpretáciami, ale navyše sa miešaju dovedna grécke, rímske, stredoveké a renesančné predstavy. Vznikol z nich súhrn nejednoznačných a navzájom si odporujúcich kľúčových termínov súčasnej demokracie, napr. povaha „vlády“ a význam termínu „ľud“. … “

[Oxfordský slovník světové politiky, 2000:]