__redemokracia_co_je_demokracia_10

2002 – Všeobecný encyklopedický slovník

„demokracia – vláda ľudu; mnohoznačný termín, ktorým sa zvyčajne označuje politický princíp založený na účasti ľudu na riadení spoločnosti, podriadení väčšine a uznaní slobody a rovnosti občanov.“

 demokracia. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok A – F. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1039 s. ISBN 80-7181-618-3. S. 685 – 686.

Tags: No tags

2 komentáre

Add a Comment

You must be logged in to post a comment