__redemokracia_co_je_demokracia_15

2007 – The Blackwell Encyclopedia of Sociology

„Čo je demokracia? Rueschemeyer et al. (1992) píše o štyroch hlavných charakteristikách, ktoré majú plne rozvinuté demokracie:

  • Parlamentné alebo zjazdové zbory, ktoré majú mocenskú základňu nezávislú od prezidentov alebo premiérov.
  • Pravidelné, slobodné a spravodlivé voľby vládnych predstaviteľov, pričom hlasovacie právo má celá dospelá populácia.
  • Zodpovednosť jednotlivých častí vlády voči parlamentu alebo voči legislatíve.
  • Práva a slobody pre jednotlivca, ktoré sa vzťahujú na všetkých a ich všeobecné rešpektovanie.“

democracy. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology / edited by George Ritzer. 1st pub. Malden, MA : Blackwell Pub., 2007. 5650 s. ISBN 978-1-4051-2433-1. s. 1000-1004. (anglicky)

Tags: No tags

4 komentáre

Add a Comment

You must be logged in to post a comment