Dotácie

Čo je dotácia? 

Dotácia (alebo tiež grant) je nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorý môže žiadateľ získať za určitých podmienok na stanovený účel účel. 

Kto poskytuje dotácie?

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie vyhlasujú na Slovensku Ministerstvá alebo rôzne fondy, ktoré sú zriadené zo zákona.

Ďalšou z možností čerpania finančných zdrojov sú nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie alebo medzinárodných fondov.

Akčný plán Európskej únie do roku 2026
– Reštart európskej ekonomiky
spolu so Slovenskou republikou

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na dôsledky pandémie COVID – 19 a súvisiaci pokles ekonomiky.

Reformy a investície
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je tvorený rozsiahlym balíkom reforiem a investícií, ktoré je možné čerpať a realizovať do roku 2026.