__redemokracia_co_je_demokracia_5

1994 – Filozofický slovník

„Demokracia – politický režim, v ktorom je suverenita uplatňovaná ľudom, tzn. súhrnom všetkých občanov prostredníctvom všeobecného hlasovacieho práva.“

demokracie. In: DUROZOI, Gérard; ROUSSEL, André; SOKOL, Jan. Filozofický slovník. 1. vyd. Praha : EWA, 1994. 352 s. ISBN 80-85764-07-5. S. 52. (česky)

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment