Nápadnica

Pokladnica redemokracie
na nápady

Priestor pre podnety a nápady inplementácie demokracie v modernej spoločnosti.